Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Besöksrestriktioner tillsvidare på Skövde kommuns äldreboenden

Från och med 2 november gäller besöksrestriktivitet på Skövde kommuns äldreboenden på grund av covid-19.

Restriktiviteten gäller så länge de skärpta rekommendationerna för Västra Götalandsregionen gäller. Korttiden kommer att hållas öppet som tidigare.

Daglig verksamhet och anhörigstöd kommer fortsätta men i anpassad form.

Om du som anhörig har frågor, prata med chefen på respektive boende  för mer information om vad som gäller.