Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Bostadsanpassning i sommar?

Har du behov av bostadsanpassning i sommar? Under veckorna 28–30 kommer det, på grund av semestrar, finnas begränsade möjligheter att få ett beslut om bostadsanpassning.

Skulle en dörröppnare eller något annat hjälpmedel krångla, eller om du har en fråga som rör bostadsanpassning, kontaktar du Kontaktcenter som lägger ett ärende till den handläggaren som finns tillgänglig.

Vi hoppas på förståelse för om det uppstår väntetider.

Läs mer om bostadsanpassning här.