Cypressen som utställare på konferens Lev Livet med demenssjukdom

Dagverksamheten Cypressen deltog som utställare vid konferensen ”Leva Livet” med demenssjukdom. Konferensen var den 13/11 på Hotell Radisson Scandinavia blu i Göteborg.

Konferensen anordnas av Göteborgsregionens kommunalförbund. Temat för årets konferens var ”Leva Livet” med demenssjukdom, och syftet var att ge inspiration för att personer  med demenssjukdom skall leva ett fullvärdigt liv trots de begränsningar som sjukdomen ger.  Cypressens monter lockade många besökare och vi fick svara på många frågor om  vår verksamhet samt hur vi löst att verksamheten är öppen under alla dagar, 365 meningsfulla dagar. Flera besökare önskade komma till Skövde och Cypressen på studiebesök.

Föreläsare var;

  • Yngve Gustafsson (professor i geriatrik), Hur man kan arbeta förebyggande med fokus på läkemedel, fall och depressioner.
  • Charlotte Ross (forskare om värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen), Hur får man värdegrundsarbetet att genomsyra verksamheten.
  • Henrik Zetterberg, (professor i neurokemi), senaste nytt från forskning inom kring demenssjukdomar. 
  • Gunilla Matheny ( distriktsköterska, beteendevetare ,författare), Handtag, famntag klapp eller kyss – hur mötet vi sexualitet och relationer inom vården.

 

Cypressen

Cypressen

Cypressen