De äldre i Skövde är nöjda med omsorgen

Postiva resultat i årets undersökning om vård och omsorg i Skövde kommun

På uppdrag av Socialstyrelsen genomförs varje år en undersökning för att kartlägga de äldres uppfattning om den vård och omsorg som erbjuds inom hemtjänst och äldreboenden. Årets resultat visar att de äldre till största delen är nöjda med omsorgen.

Resultaten i brukarundersökningen används som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen för de äldre.

– Det är väldigt roligt att resultatet visar ett fortsatt högt förtroende för vår personal, att de äldre känner sig trygga på sitt äldreboende och att de upplever att de får ett gott bemötande, säger Theres Sahlström som är ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

 Läs mer  genom att klicka på länken.