Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Informationskväll om vad man kan göra om olyckan är framme.

Den 19 maj klockan 18 anordnas en kväll om räddning, hjärtstartare och brandskydd.

Lokala Trafiksäkerhetsrådet i Skövde anordnar tillsammans med Röda Korset, SRTC och Motormännen en informationskväll på Räddningsfältet om vad man kan göra vid olyckstillfällen.

  • Barn får möjlighet att åka brandbil.
  • "Praktiskt användande av hjärtstartare"
  • "Brandskydd i hemmet - vad behövs?"
  • "Vad kan jag som privatperson göra som först på en olycksplats vid en trafikolycka".

 

Plats: Räddningsvägen 25 SRTC, Skövde