Käpplunda Gärde

Käpplunda Gärde café

Den 6 april kommer Käpplunda Gärde café att ha nypremiär med ny personal som ansvariga. Nya och gamla kunder hälsas välkomna!

Personal
Vi är glada att presentera den nya personalgruppen som kommer att vara ansvariga för caféet på Käpplunda Gärde. Arbetsgruppen LSS daglig verksamhet med sina handledare tar över ansvaret från den 6/4. De har flerårig erfarenhet från café och serveringsverksamhet från café Ekedal där de tidigare bedrivit verksamhet.

Öppettider
Caféet komemr att vara öppet under varadagar mellan kl. 08:00 - 15:30. Under helger kl. 09:00 - 14:00 i form av självservering. Vid helg ansvarar Käpplunda Gärdes restaurangpersonal för utbudet av kaffe med tilltugg.

Nypremiär den 6 april
Inför nypremiären behöver det iordningställas med praktiska saker och personalen ska lära känna sin nya arbetsplats för att vara ordentligt förberedda. Därför är caféet stängt under v. 14 (30/3-5/4). Under denna tid hänvisas till Käpplunda Gärdes restaurang där vi bjuder på kaffet under vecka 14.

Välkomna!