Nya siffror för 2015

Prisbasbeloppet, som ligger till grund för bl a maxtaxans belopp, höjs med 100 kr till 44 500 kr från 1 januari 2015.

Det gör att maxtaxan blir 1 780 kr (4 kr höjning). Däremot ligger avgiften för olika hjälpinsatser i hemmet, liksom måltiderna kvar på samma belopp som förra året. 

Avgiften för resor till dagverksamhet ändras då de beräknas på Västtrafiks pris för månadskort. Priset per resa blir 53 kr och maxtaket för dessa kostnader blir 396 kr/månad.