Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Nytt program för god demensvård

Vård- och omsorgsnämnden har tagit beslut om "Program för god demensvård i Skövde kommun." En vägledning om omvårdnaden av personer med demenssjukdom.

”Program för god demensvård i Skövde” är ett viktigt dokument som fungerar som vägledning, och kunskapskälla för Skövde kommuns framtida utveckling av omvårdnaden för personer med demenssjukdom och stödet till deras anhöriga.

Programmet riktar sig till alla invånare i kommunen, men framförallt till dig som drabbats av en demenssjukdom eller dig som är anhörig.

Det ger en beskrivning av vad det innebär att leva med en demenssjukdom och vilka förutsättningar som krävs för att tillgodose behovet av ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer om demensvård i Skövde