Projekt "Trygghetskamera"

Sektor vård och omsorg startar pilotprojektet "Trygghetskamera" som handlar om digital nattillsyn. Projektet kommer att pågå under sex månader.

Trygghetskamera är ett alternativ eller komplement till ett personligt besök där personalen tittar till den enskilde via en trygghetskamera. I projektet ska fem deltagare, som har tillsyn nattetid och är intresserade av att pröva detta, få en kamera tillfälligt installerad i hemmet.

En trygghetskamera kan vara bra då den enskilde inte vill ha sin nattsömn störd, blir orolig av besök i hemmet, är lättväckt eller har anhöriga som kan få störd nattsömn. Utifrån den enskildes behov görs en överenskommelse om vilka tider på natten som kameran slås på. Övrig tid är kameran avslagen. Projektet kommer sedan att utvärderas för att se om trygghetskamera kommer bli ett framtida alternativ.

För mer information - kontakta personal i larmgruppen.
De nås via Kontaktcenter på 0500-49 80 00.