Satsning på äldres munhälsa i Skövde

Folktandvården satsar på tandhygienister inom kommunal verksamhet. Detta innebär att Skövde kommun får tillgång till en tandhygienist som kommer hjälpa till att bibehålla och även förbättra munhälsan hos kommunens äldre.

Tandhygienister inom kommunal verksamhet (TAIK) har tidigare testats i Mariestad med gott resultat. Nu har Folktandvården Västra Götaland startat en liknande satsning tillsammans med Borås, Skövde, Kungälv och Trollhättan.
– Detta är en viktig satsning för äldres hälsa och välbefinnande, säger Carola Låstberg, avdelningschef inom sektor Vård och omsorg.

Ny tandhygienst

Sedan den 1 oktober har Skövde kommun tillgång till tandhygienisten Elisabeth Söder
på 50 procent. Elisabeth har en lång erfarenhet som tandhygienist. Förutom för Folktandvården Västra Götaland har hon arbetat kliniskt privat i olika kommuner.

Elisabeth Söder

 

Nu kommer hon jobba i Skövde och har sitt kontor på Ekedals äldrecentrum.
– Det är jätteroligt att få vara med i detta projekt.
Jag har blivit väl mottagen av alla som jag hittills har mött och ser framemot att få stötta, utbilda i såväl munvård som tandvårdstödsfrågor.

 

Projekt på tre år

TAIK-projektet kommer pågå i tre år och finansieras av Tandvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Förutom hälsofrämjande och förebyggande insatser är projektets mål att säkra goda munvårdsrutiner för de som inte klarar av sin munvård själv. TAIK kommer bland annat att samarbeta med biståndsbedömare, folkhälsoplanerare och medicinskt ansvarig sjuksköterska. I arbetet ingår också att utbilda kommunens vård- och omsorgspersonal i munhälsovård för äldre.