Satsning på stärkt munhälsa hos personer över 65 år

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att teckna avtal med Folktandvården i Västra Götalandsregionen om att delta i ett projekt för att stärka munhälsan hos personer över 65 år.

Projektet sträcker sig över 3 år och innebär att omvårdnadsverksamheten inom Skövde kommun får tillgång till en tandhygienist med 50 procent av en tjänst under en 3-årsperiod.

Syftet med projektet är att stärka allmänhälsan hos personer över 65 år genom ökad kunskap om vikten av god munhälsa. Det finns ett nära samband mellan allmänhälsa och munhälsa. En dålig munhälsa kan påverka till exempel kostvanor och sociala relationer negativt.

- Det är viktigt för oss som kommunal verksamhet att delta i det här projektet. Vi vet av erfarenhet att en del äldre förlorar en regelbunden kontakt med tandvården och därmed drabbas av munhälsoproblem. Genom projektet bidrar vi till en bättre munhälsa hos våra medborgare, säger Theres Sahlström (M), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Projektet startar i oktober 2018. Västra Götalandsregionen står för samtliga personalkostnader under projektperioden medan Skövde kommun står för arbetsplats.

Kontakt

Theres Sahlström (M)
Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden
0708-75 07 27
theres.sahlstrom@politiker.skovde.se

Per Granath
Sektorschef, Sektor vård och omsorg
0500-49 85 27
per.granath@skovde.se