Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Träffpunkt Oasen på Boken förnyas

Träffpunkt Oasen förnyas och förändras. I fortsättningen kommer aktiviteter att genomföras i restaurangen med angränsande gemensamhetsutrymmen eftersom tidigare lägenhetslokal varit trång. Precis som tidigare är alla välkomna!

Aktiviteter kommer även att genomföras på någon av äldreboendets avdelningar dit naturligtvis alla som bor på Boken är välkomna.

Skälet till förändringen är att vi vill kunna erbjuda fritidsaktiviteter och social samvaro till så många hyresgäster som möjligt på Boken.  Träffpunktens fritidsledare kommer att ansvara för programinnehållet som även fortsättningsvis kommer att presenteras på hemsidan och anslås på Boken. Där framgår även öppettider och information om ev. föranmälningar.

Ledningsansvaret för fritidsledare och de sociala aktiviteterna tas över av enhetschefen på Boken,  Annelie Johansson.

Hjärtligt välkomna!