Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Trygghetslarm fungerar igen

Nu fungerar kommunens trygghetslarm igen och de störningar som förekommit är åtgärdade.

Det var igår kväll som det förekom störningar till och från i kommunens trygghetslarm. Larmen gick fram men man kunde få vänta längre på att få hjälp.

Extra tillsynsbesök

Under störningen vidtog vi extra åtgärder och säkrade upp med extra tillsynsbesök hos de brukare som är i behov av särskilt stöd.