Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Trygghetslarmen fungerar igen

Nu fungerar återigen hemtjänstens trygghetslarm som de ska. Sedan i lördags förekommer inga fördröjningar.

Informationen senast uppdaterad: 201019

Det var under förra veckan som det förekom störningar i trygghetslarmen vilket medförde fördröjningar. Problemet berodde på ett byte av larmplattform hos leverantören.

Nu fungerar larmen återigen som de ska och under perioden med störningar har inga allvarliga incidenter inträffat.