Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Exempel på beräkning av hemtjänstavgifter vid äldreboende.

Gäller fro m 2021-01-01
 

Exempel 1

Inkomst efter skatteavdrag 7 100
Bostadstillägg 4 500
Summa inkomster 11 600
   
Hyra 5 700
Minimibelopp 6 916
Summa förbehållsbelopp 12 616
Eftersom inkomsten är 1016 kr lägre än förbehållsbeloppet kan ingen hemtjänstavgift betalas.
 

Exempel 2

Inkomst efter skatteavdrag 13 700
Bostadstillägg 0
Summa inkomster 13 700
   
Hyra 6 620
Minimibelopp 6 916
Summa förbehållsbelopp 13 536
Eftersom inkomsten är 164 kr högre än förbehållsbeloppet kan 164 kr betalas i hemtjänstavgift.
 

Exempel 3

Inkomst efter skatteavdrag 15 400
Bostadstillägg 0
Summa inkomster 15 400
   
Hyra 6 020
Minimibelopp 6 916
Summa förbehållsbelopp 12 936
Eftersom inkomsten är 2 464 kr högre än förbehållsbeloppet kan 2 139 kr betalas i hemtjänstavgift. 2 139 kr är högsta avgift/månad.