Exempel på beräkning av hemtjänstavgifter vid äldreboende.

Gäller fro m 2020-01-01
 

Exempel 1

Inkomst efter skatteavdrag 7 100
Bostadstillägg 4 500
Summa inkomster 11 600
   
Hyra 5 700
Minimibelopp 6 841
Summa förbehållsbelopp 12 541
Eftersom inkomsten är 941 kr lägre än förbehållsbeloppet kan ingen hemtjänstavgift betalas.
 

Exempel 2

Inkomst efter skatteavdrag 13 700
Bostadstillägg 0
Summa inkomster 13 700
   
Hyra 6 620
Minimibelopp 6 841
Summa förbehållsbelopp 13 461
Eftersom inkomsten är 239 kr högre än förbehållsbeloppet kan 239 kr betalas i hemtjänstavgift.
 

Exempel 3

Inkomst efter skatteavdrag 15 400
Bostadstillägg 0
Summa inkomster 15 400
   
Hyra 6 020
Minimibelopp 6 841
Summa förbehållsbelopp 12 861
Eftersom inkomsten är 2 539 kr högre än förbehållsbeloppet kan 2 125 kr betalas i hemtjänstavgift. 2 125 kr är högsta avgift/månad.