Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Hjälp i hemmet, hemtjänst, trygghetslarm m.m.

Sektor vård och omsorg tar ut en avgift för den hjälp du får i hemmet. Avgiften är från 2020 maximerad till 2 125 kr per månad och person.

Skillnaden mellan din nettoinkomst och ditt förbehållsbelopp kallas avgiftsutrymme och avgör vad du får betala i avgift.
Ditt förbehållsbelopp består av ett så kallat minimibelopp samt din hyra. Minimibeloppet för ensamstående är 5 339 kr och för makar/sammanboende 4 512 kr per person.

Så här räknas avgiften ut

Vad du ska betala räknas ut efter de uppgifter som du lämnar till sektor vård och omsorg en gång om året. På den blankett du får ska du fylla i din inkomst, hur mycket ränta du har fått från banken och hur mycket din bostad kostar. Sektorn hämtar också uppgifter från Pensionsmyndigheten.
 
Som inkomst räknas bostadstillägg, pensions-, löne-, rörelseinkomster och övriga inkomster som uppbärs samma år som avgiftsåret efter skatteavdrag. Ränta och annan avkastning av kapital som avser året före avgiftsåret räknas också som din inkomst efter skatteavdrag.
 
Gifta personers nettoinkomst räknas ihop och delas med två. Detta gäller även om ni inte bor tillsammans.
 
Eventuella förändringar under året skall omgående anmälas till sektor vård och omsorg.

Följande avgifter gäller from 2020-01-01:

Avgift per månad:

Avlösarservice
(utöver 10 tim/månad)
362 kr
Hemsjukvård
(inkl rehabilitering)
362 kr
Trygghetslarm
(gäller ej de som bor i servicehus, där hyran inkluderar larm)
362 kr
Ledsagare 362 kr
Matdistribution 362 kr
Inköpsservice 362 kr
Städ och/eller tvätt 1 168 kr
Nivå 1 - personlig omvårdnad vardagar kl. 08-16 eller endast kväll eller endast natt 1 168 kr
Nivå 2 - personlig omvårdnad all annan tid 2 125 kr
 
 

När två sammanboende har en eller flera insatser betalar ni hälften var av avgiften under förutsättning att båda har del av insatsen. Detta gäller även sammanboende släktingar.

 

Avdrag på avgiften

Vid planerad frånvaro måste du säga till minst sju dagar i förväg, för att få avdrag på hemvårdsavgiften från första dagen. Frånvaroavdrag på avgiften får du till och med dagen före återkomsten. Detta innebär att inget frånvaroavdrag görs vid en dags frånvaro. När trygghetslarm är enda insatsen görs inget avdrag för frånvaro.
 
Om du vill ha ytterligare information kan du vända dig till enhetschefen, din biståndsbedömare eller avgiftshandläggare.