Måltidspriser

Kommunens restauranger finns här:

  • Bagaren
  • Billingsdal
  • Boken
  • Käpplunda Gärde
  • Solgården
  • Äldreboendet Norrmalm.

 

 Måltidspriser:

Frukost, pensionär 28 kr 
Lunch, pensionär (med biståndsinsats) 56 kr 
Kvällsmål, pensionär 28 kr 
Kaffe med kaka 15 kr 
   
Lunch LSS dagverksamhet 45 kr 
   
Lunch övriga 61 kr 


Lunch (kyld matlåda), endast vid matdistribution 45 kr 
Dessert (låda), endast vid matdistribution 10 kr