Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa inom Sverige där minst en av adresserna ligger utanför det område i vilket man kan göra en kommunal färdtjänstresa. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Vad gäller?

Riksfärdtjänst kan bli aktuell för den som är folkbokförd i kommunen och som har ett varaktigt funktionshinder som gör att resan blir dyrare än den annars skulle blivit; t ex om du behöver ha med en ledsagare vid resa med kollektivtrafik eller om du inte alls kan resa med allmänna kommunikationer. Tillstånd beviljas för det färdsätt som med hänsyn tagen till resenärens förutsättningar är det minst kostsamma för kommunen. I första hand beviljas resor med tåg eller buss samt ledsagare. Personbil eller specialfordon beviljas endast i särskilda fall.

Ansökan

Ansökan om riksfärdtjänstresa görs på en särskild blankett som du hittar här. Ansökan måste vi ha senast 15 arbetsdagar innan resan är tänkt att påbörjas. Vid större helger kan ansökan behöva komma in tidigare.

Observera att handläggningstiden för färdtjänst är längre än normalt under sommaren och julen, då belastningen är hög och våra handläggare har semester vissa veckor.

Inför julen  2020

Trots Coronapandemin som påverkar oss alla så är det många som vill resa till nära och kära under denna helg. Tåg och flyg blir snabbt fullbokade, särskilt nu när det är färre avgångar än normalt. Taxibilar är också en bristvara. Vi vill därför särskilt informera om att samplanering av fler resenärer i bilar är ett måste för julens resor. I en personbil kommer maximalt tre passagerare att resa tillsammans. Samplanering kommer även ske i rullstolsfordon. 

För dig som behöver åka riksfärdtjänst är det därför viktigt att beställa resa i så god tid som möjligt. Annars finns det riska att resan inte kan genomföras på de tider som passar dig bäst. 

Vårt råd är därför att ansöka om julresorna så tidigt som möjligt, dock senast den 20 november. 

Vid beviljat riksfärdtjänsttillstånd, boka din resa hos riksfärdtjänsten senast 4 december.

Skicka blanketten till:

Skövde kommun
Sektor samhällsbyggnad
Färdtjänst
541 83 Skövde

Ledsagare

Om du inte kan genomföra riksfärdtjänstresan utan att få hjälp under resan kan du beviljas ledsagare som kostnadsfritt reser med men som du själv får ordna.

Medresenär

Du kan alltid ta med en medresenär. Medresenären ska stiga på och av på samma plats som du och betalar samma avgift som du om det är resa med personbil eller specialfordon. Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären hela sin resekostnad.

Bagage

Bagage får medföras i den mängd respektive trafikföretag föreskriver. För resa med personbil eller specialfordon gäller två väskor per resenär. Nödvändigt förflyttningshjälpmedel får alltid medföras.

Betalning av resa

Biljetter och inbetalningskort på egenavgift skickas till dig. Vid resa med personbil eller specialfordon ringer chauffören upp dig för att komma överens om tid för hämtning och lämnar då information om den egenavgift som du ska betala kontant till chauffören.