Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Korttidsverksamheter

Kommunens sektor vård och omsorg erbjuder olika former av korttidsverksamheter utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan om korttidsverksamheter sker hos kommunens biståndshandläggare respektive LSS-handläggare som utreder behov och beslutar om insatsen.