Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Korttidshem Nyckelpigevägen

Korttidshemmet Nyckelpigevägen är beläget i Södra Ryd. På korttidshemmet har man korttidstillsyn för skolungdom över 12 år och korttidvistelse.

Ansökan om insatserna korttidstillsyn och korttidsvistelse sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen.

Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen. Föräldrar debiteras för maten och eventuella fritidsaktiviteter betalas av den enskilde. 

Adress:

Nyckelpigevägen 142
541 65  SKÖVDE
 
Telefon: 0500-49 89 13