Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Korttidsboende

Du kan ansöka om korttidsboende när ditt behov av stöd och hjälp för tillfället inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Korttidsboende beviljas för avgränsad tid, tillfälligt eller regelbundet.

Korttidsboende kan sökas :

  • Om du har närstående som har behov av akut, planerad eller regelbunden avlösning.
  • Om du väntar på utredning för särskilt boende eller har fått särskilt boende beviljat men har behov av särskilt stöd och omsorg utanför ditt hem under väntetiden.
  • Du som behöver stöd och omsorg i livet slutskede som inte kan tillgodoses i hemmet.
  • Om du har ett omfattande behov av stöd och omsorg som för tillfället inte kan tillgodoses i hemmet genom hemtjänst.

 

Ansökan om att få ett korttidsboende sker hos biståndsenheten som utreder och bedömer ditt behov utifrån socialtjänstlagen. Biståndsbedömaren når du via kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

Korttidsboende finns i första hand på Ekedals äldrecentrum men kan även verkställas på andra platser inom eller utanför kommunen. Du som får din ansökan om korttidsboende beviljad kommer att få din placering i samband med att din vistelse ska börja.