Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har till uppgift att säkerställa att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt gällande lagstiftning tillgodoses i vården.

MAS har utifrån detta ansvar för kvalitet och säkerhet inom sektor vård och omsorg och sektor socialtjänsts verksamheter.
 
MAS har ansvar för att utarbeta riktlinjer för hur vården/omvårdnaden och rehabiliteringen ska bedrivas, till exempel inom följande områden:
  • Informationsöverföring och vårdplanering.
  • Dokumentation.
  • Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.
  • Läkemedelshantering.
  • Medicintekniska produkter (hjälpmedel).
  • Vårdprogram.
  • Avvikelsehantering och anmälan enligt lex Maria.