Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har till uppgift att säkerställa att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt gällande lagstiftning tillgodoses i vården.

MAS har utifrån detta ansvar för kvalitet och säkerhet inom sektor vård och omsorg och sektor socialtjänsts verksamheter.
 
MAS har ansvar för att utarbeta riktlinjer för hur vården/omvårdnaden och rehabiliteringen ska bedrivas, till exempel inom följande områden:
  • Informationsöverföring och vårdplanering.
  • Dokumentation.
  • Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.
  • Läkemedelshantering.
  • Medicintekniska produkter (hjälpmedel).
  • Vårdprogram.
  • Avvikelsehantering och anmälan enligt lex Maria.