Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Överklagan av beslut

Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga.

Din överklagan ska ställas till förvaltningsrätten men skickas till kommunen inom tre veckor efter att du fått beslutet.

Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet.

Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidarebefordras din överklagan omgående till förvaltningsrätten som prövar ärendet.

Kommunen kan hjälpa dig med överklagandet.