Trygghetslarm

Trygghetslarm är en serviceinsats med förenklat biståndsbeslut för att få hjälp om något skulle hända dig i din bostad, till exempel om du ramlar. Trygghetslarmet fungerar dygnet runt alla dagar. Alla som anser sig vara i behov av detta stöd får ett trygghetslarm installerat.

Hur fungerar ett trygghetslarm?

Du trycker på den bärbara larmknappen för att aktivera trygghetslarmet och en förbindelse upprättas med en larmcentral. Eftersom det finns en mikrofon och en högtalare inbyggda i ditt larm så kan du prata med larmpersonal om orsaken till att du larmade. Om du inte kan meddela dig via larmet, eller via uppringt telefonsamtal skickas larmpersonal hem till dig för att kontrollera vad som har hänt. I samband med installationen av trygghetslarmet vill vi att du lämnar två nycklar till din bostad. Detta för att larmpersonalen ska kunna komma in till dig när du har larmat och påkallat hjälp. Nycklarna förvaras på ett betryggande sätt i ett säkerhetsskåp, endast tillgängligt för larmpersonal.

Digitalt eller analogt larm?

En övergång till digitala larm pågår, men oavsett om man har ett digitalt eller analogt larm så använder man dem på samma sätt, om du skulle behöva hjälp.

Hur beställer jag ett trygghetslarm?

Du beställer ett trygghetslarm genom att fylla i e-tjänsten, "Intresseanmälan trygghetslarm". Denna e-tjänst är också möjlig att skriva ut som en blankett om man så önskar, se instruktioner i e-tjänsten. 

Vad kostar det?

Du betalar en avgift per månad enligt en fastställd taxa. Mer information finns under rubriken "Avgifter och kostnader".