Bildstödssymbol i svartvit föreställande en bok och en pratbubbla

Bokcirkel

För vem
Den här studiecirkeln passar dig som gillar att läsa böcker.

Vad
Deltagarna väljer  tillsammans vilken bok som gruppen ska läsa.
Det kommer vara en lättläst bok.
Deltagarna får låna boken av Studiefrämjandet.

På träffarna så kommer deltagarna att prata om boken
och om vad man läst.
Inför varje träff läser man ett stycke i boken.
På den sista träffen kommer gruppen att se på en film
som bygger på bokens berättelse.

När
Bokcirkeln har fem träffar mellan 18.00-20.15.
Onsdagar med start den 15 februari.
Det är träffar den 22 februari, 1 mars, 8 mars och 15 mars.

Var
Återkommer med plats

Ledare
Ann Zackrisson

Kostnad
Den här aktiviteten är gratis. 

Anmälan
Skickas till Elin Bom på studiefrämjandet
Via mail till elin.bom@studieframjandet.se eller telefon 070-24 44 613

Övrigt
Du som önskar tar med dig personal eller stödperson på träffarna.

Arrangör: 
Fritidsskolan - ett samarbete mellan Skövde kommun och Studiefrämjandet.