Avgifter för LSS-verksamhet

Priserna gäller fr o m 2021-01-01.

Måltidskostnader vid korttidsvistelse eller korttidstillsyn:

Frukost 17 kr
Lunch 33 kr
Middag 33 kr
Mellanmål 17 kr
Kvällsmål 17 kr
Halvdag 33 kr
Heldag 67 kr
 

Daglig verksamhet

  • Resor till och från den dagliga verksamheten betalas av den enskilde enligt kollektivtrafikens taxa för tätortskort. 
  • De som äter inom kommunens restauranger/kök betalar 60 kr per måltid.
  • Kostnader för fritids- och kulturella aktiviteter är sådant som den enskilde själv får svara för, dock inte kostnader för eventuella följeslagare som behövs för att kunna genomföra aktiviteter.

Habiliteringsersättning

  • Den som deltar i daglig verksamhet får habiliteringsersättning vid närvaro. 

 

 

Avgift för barn och ungdom utan inkomst som bor i familjehem eller bostad med särskild service

  • Föräldrar till barn under 18 år ska i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för boendet. Avgiften är baserad på inkomst. Högsta avgift som kan tas ut av var och en av föräldrarna är vad som motsvarar försäkringskassans underhållsstöd.  
  • Fickpengar, kläder, fritidsaktiviteter och resor betalas av föräldrarna. 

Avgift för personer över 18 år med inkomst som bor i familjehem eller bostad med särskild service

  • Avgift för mat tas ut på vissa boenden och på andra står du för din mat själv.
  • Hyra betalas enligt hyreskontrakt. Här har du möjlighet att ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan.
  • Du betalar själv övriga kostnader för ditt uppehälle, t ex fritidsaktiviteter, läkarvård, glasögon, kläder, resor med mera.