Tallkotten barnomsorg & korttidshem

Korttidshemmet Tallkotten är beläget i Södra Ryd. På Tallkotten har man korttidstillsyn för skolungdom över 12 år och korttidsvistelse.

Ansökan om insatserna korttidstillsyn och korttidsvistelse sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen.

Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen. Föräldrar debiteras för maten och eventuella fritidsaktiviteter betalas av den enskilde.

På Tallkotten bedrivs även barnomsorg. För information och ansökan hänvisas till sektor barn och utbildning som ansvarar för detta.

  

Adress:

Timmervägen 32
541 63  SKÖVDE

Telefon: 0500-49 89 92