Gruppbostad och servicebostad

Den som har insatsen bostad med särskild service för vuxna har en lägenhet med ett eget hyreskontrakt och betalar själv hyra och sin hemförsäkring, mat, el med mera.

Alla som bor på en gruppbostad eller i en servicebostad har en särskilt utsedd ansvarig stödassistent på sitt boende.

I insatsen ingår att den enskilde ska ta emot stöd av personal och att vara vara delaktig i alla göromål i sin bostad.

Gruppbostad

Gruppbostad är till för personer som behöver mycket stöd och hjälp i sin vardag. Gruppbostaden består oftast av fyra till sex lägenheter i samma byggnad. I gruppbostaden har de boende tillgång till gemensamma utrymmen.

Servicebostad

Servicebostad är till för personer som behöver lite mindre stöd i vardagen. Servicebostaden är oftast en lägenhet som är knuten till en gruppbostad där personal och gemensamma utrymmen finns. Dessa lägenheter kan exempelvis vara utspridda i ett bostadsområde, samlade i ett trapphus eller på en särskild våning i ett hus.