Barrstigen

Gruppbostaden Barrstigen är belägen i ett hyreshus på Östermalm. Gruppbostaden består av fem lägenheter.

Fem lägenheter i form av servicebostad är knutna till Barrstigen, dessa ligger i närliggande hyreshus. Ett gemensamhetsutrymme finns. På natten har personalen sovande jour.

Adress: Barrstigen 1 B, 541 36 Skövde

Telefon: 0500-49 70 44

Du når ansvarig chef, eller andra nyckelfunktioner, via Kontaktcenter på 0500-49 80 00.