Björkebacken

Gruppbostaden Björkebacken är belägen i ett friliggande hus i utkanten av Stöpen. Gruppbostaden består av fem lägenheter.

Ett gemensamhetsutrymme finns. På natten har personalen sovande jour.

Adress: Säter Björkebacken 4, 541 91 Skövde

Telefon: 0500- 46 15 69

Du når ansvarig chef, eller andra nyckelfunktioner, via Kontaktcenter på 0500-49 80 00.