Humlevägen

Gruppbostaden Humlevägen är belägen i ett friliggande hus på Östermalm. Gruppbostaden består av fem lägenheter.

Till gruppbostaden är fem lägenheter i form av servicebostad knutna, dessa ligger i närliggande hyreshus. Ett gemensamhetsutrymme finns.  På natten har personalen sovande jour.

Adress: Humlevägen 4, 541 83 Skövde

Telefon: 0500-43 65 33

Du når ansvarig chef, eller andra nyckelfunktioner, via Kontaktcenter på 0500-49 80 00.