Södra Trängallén

Gruppbostaden Södra Trängallén är belägen i ett hyreshus på Norrmalm. Gruppbostaden består av fyra lägenheter.

Fem lägenheter i form av servicebostad är knutna till Södra Trängallén, dessa finns i närliggande hus. Ett gemensamhetsutrymme finns. På natten har personalen sovande jour.

Adress: Södra Trängallén 6 c, 541 46 Skövde

Telefon: 0500-49 76 64

Du når ansvarig chef, eller andra nyckelfunktioner, via Kontaktcenter på 0500-49 80 00.