Hertig Johans gata

Gruppbostaden Hertig Johans gata är belägen i centrala Skövde och består av fem lägenheter i gruppbostad och fem närliggande servicelägenheter.

Ett gemensamhetsutrymme finns beläget i anslutning till gruppbostaden. På natten har personalen sovande jour.

Adress: Hertig Johans gata 15, 541 30  SKÖVDE

Telefon: 0500-49 79 77

Du når ansvarig chef, eller andra nyckelfunktioner, via Kontaktcenter på 0500-49 80 00.