Sörgårdsgatan

Gruppbostaden Sörgårdsgatan är belägen i ett friliggande hus i Trädgårdsstaden. Sörgårdsgatan har sex lägenheter.

Två av lägenheterna är i gruppbostad och fyra lägenheter är servicelägenheter. Ett gemensamhetsutrymme finns. På natten har personalen sovande jour.

Adress: Sörgårdsgatan 21

Telefon: 0500-49 37 56

Du når ansvarig chef, eller andra nyckelfunktioner, via Kontaktcenter på 0500-49 80 00.