Café och konferens

Café och konferens finns på Kylarvägen. Det är ett av fyra arbetsområden på daglig verksamhet. Här kan du läsa lite om de arbetsuppgifter som finns inom området.

  • Ta emot beställningar på fika till studiebesök och olika möten
  • Ansvara för en stor del av kaffebryggningen på Kylarvägen
  • Servera på Tisdagscafé
  • Baka bröd och kakor
  • Duka vagnar
  • Diska och städa
  • Dekorera bord
  • Hantera beställda livsmedel
  • Källsortera

 

Våra recept är anpassade och vi har tydliga instruktioner med bilder.

Vi har också verksamhet på Café Ekedal. Där finns det också uppgifter som att stå i kassan och ta betalt. Kassaapparaten har talsyntes och bilder för att underlätta.