Media och design

Media och Design är ett av fyra arbetsområden på daglig verksamhet. Här kan du läsa lite om de arbetsuppgifter som finns inom området.

  • Göra broschyrer
  • Göra informationsskyltar
  • Ta fram bildstöd
  • Posthantering
  • Göra foton, diabilder och handskrivna dokument digitala
  • Skriva ut och laminera foton till olika enheter i Skövde kommun
  • Göra om texter så att de bli lättlästa

 

Många uppgifter gör vi på beställning.

Vi har också verksamheterna MediaVerkstan, Bild och Text service och Korta Nyheter.

Kortanyheter.se är den första web-baserade tidningen i Sverige på lättläst svenska. Där finns det lokala nyheter för hela Skaraborg.