Korttidshem Nyckelpigevägen

Korttidshemmet Nyckelpigevägen är beläget i Södra Ryd. På korttidshemmet har man korttidstillsyn för skolungdom över 12 år och korttidvistelse.

Ansökan om insatserna korttidstillsyn och korttidsvistelse sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen.

Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen. Föräldrar debiteras för maten och eventuella fritidsaktiviteter betalas av den enskilde. 

Adress:

Nyckelpigevägen 142
541 65  SKÖVDE
 
Telefon: 0500-49 89 13