Tallkotten korttidshem

Korttidshemmet Tallkotten är beläget i Södra Ryd. På Tallkotten har man korttidstillsyn för skolungdom över 12 år och korttidsvistelse.

Ansökan om insatserna korttidstillsyn och korttidsvistelse sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen.

Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen. Föräldrar debiteras för maten och eventuella fritidsaktiviteter betalas av den enskilde.

  

Adress:

Timmervägen 32
541 63  SKÖVDE

Telefon: 0500-49 89 92