Korttidshem Larsesgården

Korttidshemmet Larsesgården är beläget i Hentorp. På Larsesgården har man korttidstillsyn för skolungdom över 12 år och korttidsvistelse.

Ansökan om insatserna korttidstillsyn och korttidsvistelse sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen.

Den enskilde betalar ingen avgift för insatsen. Föräldrar debiteras för maten och eventuella fritidsaktiviteter betalas av den enskilde. 

 

Adress:

Larses väg 1, 541 53 Skövde

 

 

Växthus vid Larsesgården