Personal som arbetat med byte av larmen

1200 trygghetslarm är nu utbytta

Under hösten har ett intensivt arbete pågått med att byta ut trygghetslarmen hos våra äldre. Nu är arbetet avslutat och cirka 1200 trygghetslarm har bytts ut till en ny leverantör.

— Jag är mycket stolt över hur Anna-Karin Engström som enhetschef tillsammans med våra medarbetare har genomfört bytet och hjälpts åt för att få detta att fungera, säger Carola Låstberg, avdelningschef hemtjänst, hälso- och sjukvård.

Arbetet startade vecka 45 och med undantag för vissa frågetecken kring leveransen av larmen har arbetet löpt på som tänkt. Larmen har bytts ut med anledning av det gamla avtalet har löpt ut och ett nytt har upphandlats. 

— Arbetet visar att vi med gemensamma krafter och ett fint samarbete kan ha en trygg och stark verksamhet samtidigt som vi genomför ett så här stort arbete. Jag är väldigt nöjd över det arbete som genomförts och det hoppas jag att min personal också är, säger Carola Låstberg.

På bilden från vänster:  Monica Fransson, Annika Wallgren, Anna-Karin Engström, Gospava Lundberg och Anna-Karin Enheden.