Bild på Käpplunda Gärde

Alla boende på Käpplunda kan få kvällsmat

Matsituationen för de boende på Käpplunda Gärde har delvis förändrats, då det inte längre är möjligt att beställa en färdig kvällsmåltid till sin lägenhet. Detta betyder inte att någon blir utan mat.

Käpplunda Gärde är ett servicehus för dem som har ett omvårdnadsbehov av varierad omfattning till följd av sjukdom eller normalt åldrande. All hjälp som ges på Käpplunda Gärde utförs av personal från hemtjänsten som finns i huset. Vissa boende lagar all sin mat själva, andra behöver mycket hjälp, även med att äta. Någon generell kvällsservering aldrig har funnits. Vad som förändrats är att restaurangen inte längre erbjuder någon matlåda att köpa till sin lägenhet på kvällen.

Inför förändringen har samtliga boende informerats och de som haft behov av någon utökad hjälp vid måltider har träffat biståndsbedömare. Om informationen inför förändringen inte varit tillräckligt tydlig, beklagar vi detta djupt.

Vi vill be alla boende eller anhöriga som har frågor eller känner osäkerhet inför förändringen, att kontakta oss via kommunens Kontaktcenter, 0500-49 80 00. 

Jonas Engelbrektsson
Avdelningschef
Äldreomsorg

Helena Gustavsson
Avdelningschef
Måltidsavdelningen