Bostadsanpassning i sommar?

Har du behov av bostadsanpassning i sommar? Under veckorna 28–30 kommer det, på grund av semestrar, finnas begränsade möjligheter att få ett beslut om bostadsanpassning.

Skulle en dörröppnare eller något annat hjälpmedel krångla, eller om du har en fråga som rör bostadsanpassning, kontaktar du Kontaktcenter som lägger ett ärende till den handläggaren som finns tillgänglig.

Vi hoppas på förståelse för om det uppstår väntetider.

Läs mer om bostadsanpassning här.