Bild från Äldreboende Ekedal

Bra betyg för Skövdes äldreomsorg

Skövde får bra resultat för såväl hemtjänst som äldreboende när de äldre själva får tycka till. På så gott som alla områden är Skövde bättre än riksgenomsnittet.

Det visar den rikstäckande undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” som Socialstyrelsen årligen genomför kring de äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Nöjda med sociala aktiviteter

Undersökningen visar att den sammantagna nöjdheten är fortsatt hög för kommunens äldreboenden. Nöjdheten är 88 procent för Skövde i jämförelse med 82 procent i riket. Även när det kommer till centrala områden så som bemötande och trygghet är Skövde kommuns resultat goda och bättre än riksgenomsnittet.

– Skövde kommun sticker ut när det gäller hur nöjda de äldre är med de sociala aktiviteter som erbjuds på äldreboendet. 80 procent är nöjda eller mycket nöjda medan rikssnittet ligger på 64 procent. Det är väldigt roligt och ett bevis på att personalens arbete för att skapa innehåll och meningsfullhet i de äldres vardag ger resultat, säger Per Granath, chef sektor vård och omsorg.

Ett förbättringsområde som identifierats gäller kunskap kring var man vänder sig med synpunkter och klagomål, där Skövde kommun får något lägre betyg än snittet i riket. 

Toppbetyg för bemötande inom hemtjänsten

När det gäller Skövdes hemtjänst visar undersökningen att den sammantagna nöjdheten ökat jämfört med 2016. Både den hemtjänst som bedrivs av kommunen och den som bedrivs av privata utförare får höga betyg, 95 respektive 91 procent uppger att de är nöjda. Snittet för riket är 89 procent. Skövdes bästa resultat återfinns kring bemötandet i hemtjänsten.

– Att hela 97 procent av de äldre som har hemtjänst tycker att de får ett gott bemötande av personalen är verkligen ett toppbetyg till alla Skövdes medarbetare inom hemtjänsten, säger Per Granath.

– Inom våra verksamheter görs ett jättebra arbete och vi har all anledning att vara stolta över de här resultaten. Detta innebär att vi når i princip alla nämndens mål kring ett hälsofrämjande förhållningssätt, trygghet, valfrihet, delaktigheten och välbefinnande, säger Theres Sahlström (M), ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Om undersökningen

Samtliga personer, 66 år och äldre, som den 31 december 2016 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Undersökningen genomfördes från mitten av mars till slutet av maj 2017. I Skövde var svarsfrekvensen 52,6 procent för äldreboende och 59,2 inom hemtjänsten.