Finnservice ny utförare i hemtjänsten

Från den 1 april välkomnar vi Finnservice som en valbar utförare i hemtjänsten.

Finnservice erbjuder tjänster så som personlig omvårdnad, alla serviceinsatser och hemsjukvård. De flesta av Finnservice medarbetarna talar även finska.