Bild från Ekedal

Förtydligande angående Skövde kommun bemanningsenhet

Lokalmedia har idag, onsdag den 31 januari, artiklar som handlar om vilka effektiviseringsåtgärder som barn- och utbildningsnämnden har beslutat ska genomföras.

Bland annat framgår att barn- och utbildningsnämnden har beslutat att avveckla sitt samarbete med bemanningsenheten. Många har uppfattat detta som att bemanningsenheten helt ska avvecklas och då det gett upphov till flera frågor vill kommunen härmed göra ett förtydligande.

Bemanningsenheten finns på sektor vård- och omsorg och har i cirka 18 år arbetat med vikarieförsörjning till vård- och omsorgsverksamheterna. Sedan några år har sektor barn- och utbildning haft ett samarbete med bemanningsenheten kring vikarier till sina verksamheter. Det är det samarbetet som barn- och utbildningsnämnden nu beslutat att avveckla. Bemanningsenheten kommer att finnas kvar och fortsatt jobba mot vård och omsorg.

Det finns ständigt ett stort behov av vikarier inom vård och omsorg. Just nu pågår rekrytering av semestervikarier inför sommaren och sektor vård och omsorg hälsar alla intresserade varmt välkomna att söka här!

Sektor barn och utbildning kommer själva att administrera vikariebehovet inom sina verksamheter.