Mona Stahel Paananen, till vänster, arbetar som personlig assistent och är också ett av 45 hälsoombud. Annelie Stenman, till höger, har varit projektledare för hälsosatsningen.

Lyckad satsning på hälsoombud

Det är viktigt för alla människor att ta hand om sin hälsa, därför har personal och brukare vid avdelningen för funktionsnedsättning under två år deltagit i en hälsosatsning. Nu är det lyckade projektet avslutat och ingår i ordinarie verksamhet.

Annelie Stenman (till höger) ledde hälsoprojektet bland personer med funktionsnedsättning i Skövde kommun. Mona Stahel Paananen, personlig assistent och ett av 45 hälsoombud som ska hjälpa till att hålla igång det nya arbetssättet.
Foto: Jenny Åberg, Skövde Nyheter

Hälsoprojekt
En mat-app, må-bra-kvällar och föreläsningar är något av innehållet i den hälsosatsning för personer med funktionsnedsättning som personalen vid avdelningen för funktionsnedsättning på olika sätt har arbetat med under två år. Syftet har varit att ge stöd till hälsosamma vanor, både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Nu är projektet avslutat och det nya arbetssättet är nu en del av ordinarie verksamhet.

– Vi är väldigt nöjda med de förändringar vi har gjort. De har betytt mycket för brukarna men även satt fokus på personalens professionella förhållningssätt för att hjälpa den enskilde till så bra vanor som möjligt, säger Annelie Stenman som varit projektledare.

Nationellt nätverk
Skövde ingår i ett nationellt hälsonätverk som drivs av Livsmedelsverket. I november åker avdelningens hälsoombud och ansvariga för hälsofrågor upp till Stockholm för att få del av det senaste inom området. 

– Det är viktigt för oss att ta del av hur man jobbar med frågan i Sveriges kommuner. I Skövde har vi kommit långt när det gäller satsningen på hälsa för just denna målgrupp och vi är glada att både Hushållningssällskapet och Livsmedelsverket uppmärksammar oss nationellt, säger Annelie Stenman.