Köstart för kommunens trygghetsbostäder den 13 januari

Från och med den 13 januari blir det möjligt att ställa sig i kö till kommunens trygghetsbostäder, det vill säga bostäder anpassade för personer över 70 år.

För att ge fler äldre tillgång till lämpliga bostäder har Skövde kommun ställt om ett antal servicelägenheter till så kallade trygghetsbostäder. En trygghetsbostad är en bostad som ställer krav på god tillgänglighet och trygghet samt att det finns närhet till sociala aktiviteter och samvaro. För att få bo i en trygghetsbostad behövs inget biståndsbeslut, alla som fyllt 70 år kan ansöka och fördelning sker genom kösystem. För att få en av kommunens trygghetsbostäder måste man vara folkbokförd i Skövde kommun. Dessutom har den som fyllt 90 år förtur.

Kommunens trygghetsbostäder kommer att finnas på Boken och Bagaren i centrala Skövde, på Billingsdal i Timmersdala och på Solgården i Tidan. Bostäderna kommer även fortsättningsvis att ägas och förvaltas av kommunen, men administration kring uthyrning och kö kommer att skötas av det kommunala bostadsbolaget AB Skövdebostäder.

Särskild kö till de första lediga lägenheterna

Den 13 januari klockan 10.00 öppnas en särskild kö till trygghetsbostäderna på Skövdebostäders webbplats. Den kön gäller för de i nuläget trettiotal lediga lägenheterna med inflyttning 1 mars och 1 juni. När lägenheter sedan löpande blir lediga kommer dessa att hanteras inom Skövdebostäders ordinarie kö, då har man alltså inte förtur för att man ställt sig i den särskilda kön. Personer som är intresserade av en trygghetsbostad kan redan nu ställa sig i Skövdebostäders ordinarie kö, vilket är en förutsättning för att sedan kunna ställa sig i den särskilda kön för kommunens trygghetsbostäder. 

Här kan du läsa mer om kommunens trygghetsbostäder.