MåBra-kväll i Helensparken

Fredagen den 22 maj anordnade avdelningen för personer med funktionsnedsättning även i år en uppskattad Må-Bra-aktivitet för brukare och personal i Helensparken. Denna gång bjöds på mat och efterföljande gemensamt mingel

Sektor vård och omsorg i samarbete med det strategiska folkhälsorådet i Skövde arrangerade fredagen den 22 maj det sjunde och sista hälsonätverket inom den tvååriga hälsosatsningen. Projektet har riktat sig till personal och bland annat haft till syfte att höja kompetensen för att kunna stötta brukare att göra hälsosamma val i vardagen.

Ett 50-tal hälsoombud har under projekttiden utbildats och har i uppdrag att arbeta med hälsofrågorna på sina respektive arbetsplatser. Nu övergår projektet i befintlig verksamhet och hälsonätverken fortsätter.

Som avslutning på eftermiddagen anordnade avdelningen en uppskattad MåBra-kväll i Helensparken i samarbete med studiefrämjandet. Brukare och personal höll sig varma i kylan med Friskis och Svettis och därefter bjöds det på en god och nyttig wokgryta och en dricka. Som avslutning överraskades även de 150 deltagarna med jordgubbar.

bild på Theres Sahlström, ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Theres Sahlström
gympar med deltagarna på MåBra-kvällen!