Nya webbsidor för vård och omsorg

Nu har sektor vård och omsorg lanserat sina nya webbsidor. Utvecklingsarbetet har pågått under drygt 18 månader och resulterat i en enklare struktur och rejält uppdaterat innehåll. Nu ska det bli lättare att hitta rätt!

Allmänheten har varit delaktig med att testa sidorna inför lanseringen och har även gett sina synpunkter och kommit med förbättringsförslag. Resultatet av detta arbete kan vi nu se på kommunens webbplats. Under ingången ”vård och omsorg” finns de nya sidorna publicerade.

Skövde kommun förbättrar hela tiden sin webbplats. Årligen gör SKL-Sveriges kommuner och landsting en undersökning av kommuners webbplatser. Skövde kommun får högt betyg i dessa men undersökningen har också visat på områden som behöver förbättras. Sidor om "handikappomsorg", det vill säga sidor som rör funktionsnedsättning får lägre betyg i underökningen.

Ett omfattande arbete för att förbättra sidorna som rör funktionsnedsättning och äldreomsorgen har precis slutförts och sidorna är nu publicerade.
– Det ska bli enklare för besökarna att hitta svar på sina frågor och informationen som presenteras på webben ska alltid vara aktuell, säger de båda projektledarna.