Nu införs Pluspolarekort

Pluspolarekort är till för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd för att kunna vara delaktiga i samhällets aktiviteter.

Pluspolarekortet innebär att den som äger kortet har möjlighet till kostnadsfri entré för en stödperson som följer med som sällskap på olika arrangemang.

Nu införs pluspolarekort vid de anläggningar där kultur- och fritidsavdelningarna själva står som arrangörer. Under oktobermånad kommer en e-tjänst att presenteras på kommunens webb där ansöka om kortet sker.

Även en förteckning över de föreningar och kommunala inrättningar som ingår som pluspolare kommer under hösten att finnas tillgänglig på Skövde kommuns hemsida tillsammans med information om regler för kortet.